Τρίτη, 15 Ιουνίου, 2021

Προσλήψεις

Δήμος Αθηναίων: Σύμβαση έργου με τέσσερα άτομα – Για τις ανάγκες...

Ανακοίνωση σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων»,...

6 προσλήψεις στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης...

15 Προσλήψεις στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8...

ΕΛΣΤΑΤ: Πρόσληψη Απογραφέων Γεωργίας-Κτηνοτροφίας

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται η επανενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής υποψήφιων Απογραφέων Γεωργίας-Κτηνοτροφίας για συγκεκριμένους Δήμους της...

Λοιπό Επικουρικό Προσωπικό – 7η ΥΠΕ: Aποτελέσματα Νέας Β διαδικασίας 2021

Ανακοινώθηκαν την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 οι πίνακες με την κατάταξη ανά φορέα, κλάδο, σειρά προτίμησης και σύνολο μορίων του λοιπού πλην...

10 Πυροφύλακες στον Δήμο Σκιάθου

Ο Δήμος Σκιάθου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ΥΕ Πυροφυλάκων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας 2021.

Δημόσιο: 83 μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ – 5Κ/2021: Νέα προκήρυξη για 83 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση...

ΑΣΕΠ – 4Ε/2021: Το ΦΕΚ για τις 27 μόνιμες θέσεις σε...

Ανακοίνωση για την πλήρωση συνολικά είκοσι επτά (27) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα...

ΑΣΕΠ: 40 νέες προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ). Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 Παράρτημα

23 Προσλήψεις στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός “ΔΗΜΗΤΡΑ” ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Τελευταία άρθρα