Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Κ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο:

Πίνακας Θέσεων

Προηγούμενο άρθροΠλειστηριασμοί: Ποιοι είναι οι τρόποι για να σώσουν οι δανειολήπτες τα σπίτια τους
Επόμενο άρθροΤέμπη: Η απειρία του 59χρονου και τα κρίσιμα 5 λεπτά – Η αποκαλυπτική κατάθεση του σταθμάρχη Παλαιοφαρσάλων