Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ανακοινωνει την προσληψη 21 νέων υπαλλήλων ως εξής:ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1, ΔΕ Εργατοτεχνιτών 10 και ΥΕ Εργατών 10. 

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: efahma@culture.gr,είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Ρήγα Φεραίου 16- 18, 59132 Βέροια, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Βασιλικής Αποστολίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2331029737 ή 2331022145), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερώνπου αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr)και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (έως 3/2/2023).

Προηγούμενο άρθροΒοηθοί δικαστών: Δημοσιεύθηκε προκήρυξη διαγωνισμού για τη διοικητική δικαιοσύνη
Επόμενο άρθροΕβδομήντα πέντε άτομα στον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Ορεστιάδας