Ο Δήμος Αιγάλεω προχωράει στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων γίνεται είτε ηλεκτρονικά (idax_aigaleo@yahoo.gr) έως 23:59, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέχρι και την Δευτέρα 30/01/2023.

Προκήρυξη

Προηγούμενο άρθροΠροσλήψεις 260 ατόμων στη ΔΕΗ
Επόμενο άρθροΕβδομήντα πέντε προσλήψεις στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου