Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη (19/1/2023)
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και τη Δευτέρα 30-01-2023
Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνουpdf1048 KB
Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ (Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου)doc470 KB
Ειδικό παράρτημα απόδειξης χειρισμού Η/Υ (Α1)doc93 KB
Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΣΟΧ ΠΕ κσι ΤΕdoc137 KB
Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση ΣΟΧ ΔΕ και ΥΕ
Προηγούμενο άρθροΙώσεις: Δοκιμάζεται το ΕΣΥ – Δύσκολοι μήνες Φεβρουάριος και Μάρτιος
Επόμενο άρθροΣυντάξεις: Αυτές είναι οι τελικές ημερομηνίες πληρωμής