(Κωδικοί Θέσεων: 10003, 10004, 10005, 10006 & 10007)

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3E/2021 (Φ.Ε.Κ. 23/29.4.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, πέντε (5) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού – Τεχνικού Προσωπικού, στο «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών» (Ε.Α.Α.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοφυσική ή Αστρονομία» [κωδικός θέσης: 10003] – Ινστιτούτο ΙΑΑΔΕΤ, Έδρα – Περιφερειακή Ενότητα: Βορείου Τομέα Αθηνών. 
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ακτινοφυσική ή Αστρονομία» [κωδικός θέσης: 10004] – Ινστιτούτο ΙΑΑΔΕΤ, Έδρα – Περιφερειακή Ενότητα: Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Μετεωρολογία Κλιματολογία, Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος» [κωδικός θέσης: 10005] – Ινστιτούτο ΙΕΠΒΑ, Έδρα – Περιφερειακή Ενότητα: Βορείου Τομέα Αθηνών. 
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντικές Επιστήμες» [κωδικός θέσης: 10006] –  Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών , Έδρα – Περιφερειακή Ενότητα: Νήσων (δ. Κυθήρων – Αντικυθήρων) . 
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Αστρονομία ή Ακτινοφυσική» [κωδικός θέσης: 10007] –   Ινστιτούτο ΙΑΑΔΕΤ, Έδρα – Περιφερειακή Ενότητα: Αχαΐας  (δ. Καλαβρύτων). 

Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, κατάταξης, δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη και αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. από την 5η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη ώρα 8:00 έως και την 16η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες →  Είσοδος Μέλους → Επιλογή → ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Τα οριστικά αποτελέσματα  θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘’επί της ουσίας’’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων:

  • Οδηγός εύρεσης (Α.Μ.) υποψηφίου.
  • Εγχειρίδιο υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων με αναλυτικές οδηγίες χρήσης.
  • Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 8:00 μέχρι 14:00.
Προηγούμενο άρθροΚοροναϊός: Πότε θα πετάξουμε τις μάσκες – Τι ισχύει για τις ευάλωτες ομάδες
Επόμενο άρθροΙαπωνία: Δυσκολευόμαστε να ακολουθήσουμε την ΕΕ στο εμπάργκο του ρωσικού πετρελαίου