Στα 272 εκατ. ευρώ ανέρχεται η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης για την Εξισωτική Αποζημίωση, σύμφωνα με σημερινή τροποποιητική απόφαση. Το αρχικό ποσό της πρόσκλησης ήταν στα 260 εκατ. ευρώ

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στα υπομέτρα ως εξής:

  • Υπομέτρο 13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές: 194.000.000 ευρώ,
  • Υπομέτρο 13.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών: 67.000.000 ευρώ
  • Υπομέτρο 13.3 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα: 11.000.000 ευρώ.

Προοδευτική μείωση πληρωμών

Να σημειωθεί ότι στις κατηγορίες περιοχών των ενοτήτων 1.6.1., 1.6.2.1 και 1.6.3. το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης,
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης,
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha: χορηγείται 50% της ενίσχυσης,
  • Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν χορηγείται ενίσχυση.
  • Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha.

Στη κατηγορία περιοχών της ενότητας 1.6.2.2 το ύψος της ενίσχυσης δεν υφίσταται προοδευτική μείωση και καθορίζεται στα 25 ευρώ ανά εκτάριο, σε εκμεταλλεύσεις έως των 30 ha. Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha.

Για τις εκτάσεις της υποενότητας 1.6.2. θα ενισχύονται κατά προτεραιότητα οι εκτάσεις της υποενότητας 1.6.2.1.

Προηγούμενο άρθροΡ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου:«Αναβαθμίζονται οι λιμενικές υποδομές στην Περιφ. Ιονίων Νήσων» – Οι ανακοινώσεις του Γ. Πλακιωτάκη (φωτο)
Επόμενο άρθροΗ επόμενη μέρα του Μινιόν, τα γουρουνάκια των Κουτσολιούτσων και το μεγάλο στοίχημα του κέντρου