Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σίφνου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά ( info @sifnos .gr ) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σίφνου, Τ.Κ.84003, Απολλωνία Σίφνου Ν.Κυκλάδων, υπόψιν κου Κορακή Νίκου (τηλ. επικοινωνίας: 2284360311)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη 14 Ιουλίου έως και Παρασκευή 23 Ιουλίου,

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται α) με e-mail στο info@sifnos.gr ή β) με συστημένη επιστολή.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ ΔΕ ΥΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ