Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει, ότι παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 22/06/2021, οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου.


Όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα χρήσης κοινόχρηστου χώρου οφείλουν να αιτηθούν στον Δήμο Χανίων τη χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα, υποβάλλοντας ηλεκτρονικό αίτημα μέσα από την πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ( https://www.chania.gr//e-yphresies/hlektronsunal/e-aitimata.html ) που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.


Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet και με απλά και σύντομα βήματα, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν την “” και τη “Χορήγησης άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για εμπορεύματα” συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα πεδία κι επισυνάπτοντας ανά περίπτωση τα ορισθέντα δικαιολογητικά.