Ο Δήμος Καλαβρύτων ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας-Πυροπροστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικάίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Καταληκτική Ημερομηνία:

Πέμπτη, Ιούνιος 10, 2021

10 Εργάτες στο Δήμο Καλαβρύτων