18.8 C
Athens
Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων

Με απόλυτη εγκυρότητα, δημιουργική πορεία και αποτελεσματικότητα προχωρεί ο ΦοΔΣΑ Ιονίων ΝήσωνΣτο κενό πέφτουν μία-μία οι καταγγελίες και οι απόπειρες να πλήξουν τον ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων

Ενημέρωση από την Πρόεδρο του Φορέα και Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, «με σεβασμό στην κοινή γνώμη και στις προσμονές των πολιτών των Ιονίων Νήσων από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων»

Με αφορμή τα δημοσιεύματα από διάφορες πηγές, την παραπληροφόρηση και τις ανυπόστατες παρεμβολές στον δημόσιο διάλογο, όπως και τις επικίνδυνες παρεμβάσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες -με αποκλειστικό στόχο να πλήξουν το κύρος του Φορέα και ν’ ανακόψουν με κάθε τρόπο το έργο του προς όφελος των πολιτών και της ανάπτυξης- η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ και Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, παραθέτει προς ενημέρωση:

–  Δεν υφίσταται καμία δικαστική απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη, που να πλήττει το κύρος της νόμιμης σύστασης της εταιρείας ΦοΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. και το ιδρυτικό καταστατικό αυτού. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. ανωνύμων εταιρειών, όπως ο ΦοΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. προσβάλλονται αποκλειστικά στα πολιτικά δικαστήρια, όπως προσφάτως ανέφερε ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την από 08/02/2021 απόφασή του, αλλά και ο Γεν. Γραμμ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης με πρόσφατο έγγραφο, το οποίο απευθύνει στην Γεν. Δ/νση Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και επ’ ουδενί ενώπιον της Επιτροπής του άρθρ.152.

– Ουδεμία δικαστική απόφαση ή άλλη αρμοδίως διοικητική πράξη υφίσταται περί προσβολής του κύρους της από 12 Ιουνίου 2020 απόφασής μου για τον ορισμό δύο μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων Α.Ε. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 102/13-09-2019 του ΥΠ.ΕΣ., όπου  αποσαφηνίζει το άρθρο 6 του ν.4623/2019 και το άρθρο 10 του ν.4625/19, προκύπτει ότι: «Ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των Δήμων και των Περιφερειών υποδεικνύεται κατά τα 3/5 από το Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη. Αν κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν προκύψει ακέραιος αριθμός το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. π.χ. Αν τα οριζόμενα μέλη είναι δύο, όπως εν προκειμένω, η ποσοστιαία αναλογία των 3/5 είναι 1,2 και στρογγυλοποιούμενη στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα δίνει άθροισμα δύο (2) [εν προκειμένω ο κ. Ιωάννου και η κα Μοθωναίου].

Η υπόδειξη του Περιφερειάρχη σύμφωνα με την εγκύκλιο είναι δεσμευτική για το συμβούλιο. Οιαδήποτε υποτιθέμενη σήμερα προσφυγή ήθελε κατατεθεί κατά του κύρους της ως άνω απόφασης έχει παραγραφεί ως δικαίωμα.

– Ουδεμία δικαστική απόφαση ή άλλη αρμοδίως διοικητική πράξη υφίσταται περί προσβολής του κύρους της από 4 Αυγούστου 2020  διαπιστωτικής πράξης του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Σπ. Ιωάννου ως πολιτικού προϊσταμένου έχοντας την αρμοδιότητα ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης και των υποκείμενων τμημάτων Εμπορίου της Π.Ι.Ν. αναφορικά με τον έλεγχο νομιμότητας της σύστασης της εταιρείας και την τήρηση των κατά νόμο διατάξεων για τη νόμιμη σύσταση του ΦοΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. Άλλωστε το δικαίωμα προσβολής της πράξης αυτής έχει παραγραφεί από 20/08/2020.

– Ουδεμία δικαστική απόφαση ή άλλη αρμοδίως διοικητική πράξη υφίσταται αναφορικά με την προσβολή του κύρους της από 15/06/2020 ιδρυτικής Γενικής Συνέλευσης του ΦοΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕ. και της με ίδια ημερομηνία απόφασης περί συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. της εταιρείας μετά τις γενόμενες αρχαιρεσίες.

Όσο για το έργο του Φορέα, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώνουμε ότι σε διάστημα ολίγων μηνών έφερε εις πέρας, μετά από χρόνιες καθυστερήσεις και παλινωδίες, τις διαγωνιστικές διαδικασίες αναφορικά με Μονάδες Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων στην Κεφαλονιά και την Κέρκυρα. Ειδικότερα, για τη μεν πρώτη η διαδικασία ευρίσκεται στο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης, για την δεύτερη οσονούπω στο στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών. Επιταχύνεται δε, η οργανωτική στελέχωση του Φορέα κι έχει ήδη ξεκινήσει η επεξεργασία του νέου ΠΕ.Σ.Δ.Α., δηλαδή του πλαισίου, που θα οδηγήσει την Περιφέρειά μας ως σύνολο και ως τοπικές κοινωνίες, με συνευθύνη, στη νέα εποχή.

Ο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων, πέρα από την ενημέρωση, που ο ίδιος σταδιακά θα προωθεί στην κοινή γνώμη, είναι στη διάθεση όλων των αρμόδιων φορέων για παρουσίαση ουσιαστικών θεμάτων που χρήζουν πληροφόρησης αναφορικά με τον ιδρυτικό σκοπό της εταιρείας, ήτοι την διαχείριση στερεών αποβλήτων, το μέχρι σήμερα έργο του Φορέα, τις εκκρεμείς υποθέσεις και τις άμεσα επείγουσες προς διεκπεραίωση ενέργειες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα για την αποκατάσταση των χώρων διαχείρισης και την προετοιμασία έναρξης κατασκευής των νέων Μονάδων Επεξεργασίας.

Ιδιαίτερα δε, σημειώνεται η σοβαρότητα επίσπευσης της καταγραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας από την πλευρά του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Κέρκυρας, εν όψει της ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την Μονάδα Α.Σ.Α.

Οι ευθύνες όλων των φορέων, που σύμφωνα με το νόμο μετέχουν στον ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων, για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών, είναι υψηλές και πρωτίστως πολιτικές και κοινωνικές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

dimarxe.gr