Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διασφάλισε τη χρηματοδότηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης των
μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην περιοχή για το επόμενο σχολικό έτος, έπειτα από την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.

Η «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (έτους 2021-2022)» θα χρηματοδοτηθεί γι’ ακόμη μια χρονιά από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ, προκειμένου το κατάλληλο προσωπικό για να στηρίξει τους συγκεκριμένους μαθητές, ώστε να έχουν πρόσβαση στη γνώση.


Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι καθήκον μας και η Περιφέρεια όλα αυτά τα χρόνια φροντίζει ώστε όλα τα παιδιά να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στη γνώση, με την υποστήριξη ειδικού προσωπικού. Η ουσιαστική ένταξη των μαθητών αυτών στο εκπαιδευτικό σύστημα και η υποστήριξή τους αποτελεί προτεραιότητά μας και με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων δίνουμε απάντηση σε ένα μείζον ζήτημα, εκπαιδευτικό και κοινωνικό. Στην Κεντρική Μακεδονία έχουμε 160 παιδιά που ωφελούνται από την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη. Φροντίσαμε και φέτος εγκαίρως να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά αυτά θα έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επόμενη σχολική χρονιά 2021 – 2022, με τη φροντίδα των κατάλληλων επαγγελματιών.

Η Παιδεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη και η ισότιμη πρόσβαση όλων στη γνώση είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη, γι’ αυτό και υποστηρίζουμε όλες τις πρωτοβουλίες του λεγόμενου κοινωνικού κράτους».
Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι μαθητές, οι οποίοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης.