Η Διεύθυνση Κοινωνική Πολιτικής του Δήμου Φυλής ενημερώνει ότι, η
Κοινωνική Υπηρεσία που στεγάζεται στο κτίριο επί της οδού Αθηνών 18 στα
Άνω Λιόσια, θα είναι κλειστή για το κοινό από την Τετάρτη 2 Ιουνίου έως και
την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, λόγω τεχνικών έργων που εκτελούνται επί
του πεζοδρομίου και της εισόδου του κτιρίου και δυσχεραίνουν την πρόσβαση
των δημοτών στο κτίριο.
Ως εκ τούτου, διακόπτεται και η διανομή προϊόντων προς του δικαιούχους του
Κοινωνικού Παντοπωλείου που επρόκειτο να ολοκληρωθεί τις ημέρες αυτές.
Πρόκειται για τη διανομή προς δικαιούχους 1 ατόμου, οι οποίοι θα
ειδοποιηθούν εκ νέου.
Οι τηλεφωνικές γραμμές της Κοινωνικής Υπηρεσίας θα λειτουργούν κανονικά.