Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου “Διαμόρφωση οδών σχεδίου πόλεως Δ.Ε. Χανίων” και σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 83/2021 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Χανίων, από αύριο, Τρίτη 01/06/2021, θα πραγματοποιηθούν εργασίες επί της παρόδου Σαρηδαντώνη της ομώνυμης οδού στην περιοχή των Παχιανών της Δ.Ε. Χανίων. Οι εργασίες αφορούν στη σύνδεση των δικτύων υποδομών (αποχέτευσης ομβρίων και αποχέτευσης ακαθάρτων).

Ζητείται η κατανόηση των κατοίκων καθώς κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων στην οδό Σαρηδαντώνη.