Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη 45 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 27/05/2021-30/05/2021

45 άτομα στο Δήμο Βόλου