Υπουργείο Εσωτερικών

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΑΣΕΠ: Έγκριση σύναψης εξήντα (972) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ  α’ βαθμού για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ή ως εννέα (9) μήνες.

Δείτε τους πίνακες με τις θέσεις στα παρακάτω links:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 3