Οι 7 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που προσφέρουν μόνιμο διορισμό στο δημόσιο – Δείτε τις νέες προκηρύξεις για συνολικά 351 μόνιμες θέσεις εργασίας σε φορείς με προκηρύξεις ΑΣΕΠ.

ΑΣΕΠ – 3E/2021  –  27 άτομα Τακτικό Προσωπικό σε Φορείς του Δημοσίου

Από τον ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3Ε/2021 Προκήρυξη που αφορά την πλήρωση συνολικά 27 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 27 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 14 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

ΑΣΕΠ/ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣhttps://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5136641074802203&output=html&h=90&adk=2171623988&adf=4121150705&pi=t.aa~a.356315161~rp.1&w=740&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1621986426&rafmt=1&to=qs&pwprc=9225294322&psa=1&format=740×90&url=https%3A%2F%2Fergasiakanea.eu%2Fasep-oi-5-prokiryxeis-351-monimes%2F&flash=0&fwr=0&pra=3&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=40&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjkwLjAuNDQzMC4yMTIiLFtdXQ..&dt=1621986427821&bpp=2&bdt=896&idt=2&shv=r20210517&cbv=%2Fr20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D82284f496cb3782b-2287795e9ba700be%3AT%3D1618835956%3ART%3D1618835956%3AS%3DALNI_MZ2_dtvGefjzJRDVXod-Ctlxk3rqw&prev_fmts=0x0%2C1200x280%2C740x280%2C740x280%2C740x280%2C1200x90&nras=3&correlator=8694485724667&frm=20&pv=1&ga_vid=1856070119.1618835955&ga_sid=1621986427&ga_hid=359451276&ga_fc=0&u_tz=180&u_his=5&u_java=0&u_h=900&u_w=1600&u_ah=860&u_aw=1600&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=252&ady=1203&biw=1583&bih=700&scr_x=0&scr_y=0&eid=42530671%2C21065724&oid=3&pvsid=1636243407794476&pem=316&ref=https%3A%2F%2Fgoogleads.g.doubleclick.net%2F&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1600%2C0%2C1600%2C860%2C1600%2C700&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&ifi=9&uci=a!9&btvi=5&fsb=1&xpc=lvfYECpTVP&p=https%3A//ergasiakanea.eu&dtd=38

ΑΣΕΠ – Οι 7 προκηρύξεις για 522 μόνιμες θέσεις που δεν πρέπει να χάσεις!

21 Μαΐου 2021Share523TweetEmailVibe

Οι 7 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που προσφέρουν μόνιμο διορισμό στο δημόσιο – Δείτε τις νέες προκηρύξεις για συνολικά 351 μόνιμες θέσεις εργασίας σε φορείς με προκηρύξεις ΑΣΕΠ.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5136641074802203&output=html&h=280&slotname=9137098230&adk=2398098270&adf=4017048697&pi=t.ma~as.9137098230&w=740&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1621986426&rafmt=1&psa=1&format=740×280&url=https%3A%2F%2Fergasiakanea.eu%2Fasep-oi-5-prokiryxeis-351-monimes%2F&flash=0&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjkwLjAuNDQzMC4yMTIiLFtdXQ..&dt=1621986427523&bpp=3&bdt=598&idt=3&shv=r20210517&cbv=%2Fr20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D82284f496cb3782b-2287795e9ba700be%3AT%3D1618835956%3ART%3D1618835956%3AS%3DALNI_MZ2_dtvGefjzJRDVXod-Ctlxk3rqw&prev_fmts=0x0%2C1200x280&nras=1&correlator=8694485724667&frm=20&pv=1&ga_vid=1856070119.1618835955&ga_sid=1621986427&ga_hid=359451276&ga_fc=0&u_tz=180&u_his=5&u_java=0&u_h=900&u_w=1600&u_ah=860&u_aw=1600&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=252&ady=1413&biw=1583&bih=700&scr_x=0&scr_y=0&eid=42530671%2C21065724&oid=3&pvsid=1636243407794476&pem=316&ref=https%3A%2F%2Fgoogleads.g.doubleclick.net%2F&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1600%2C0%2C1600%2C860%2C1600%2C700&vis=1&rsz=%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=1&fsb=1&xpc=ygfaheiNJX&p=https%3A//ergasiakanea.eu&dtd=12

ΑΣΕΠ – 3E/2021  –  27 άτομα Τακτικό Προσωπικό σε Φορείς του Δημοσίου

Από τον ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3Ε/2021 Προκήρυξη που αφορά την πλήρωση συνολικά 27 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 27 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 14 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5136641074802203&output=html&h=280&slotname=7939241874&adk=1391607697&adf=1214286662&pi=t.ma~as.7939241874&w=740&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1621986426&rafmt=1&psa=1&format=740×280&url=https%3A%2F%2Fergasiakanea.eu%2Fasep-oi-5-prokiryxeis-351-monimes%2F&flash=0&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMCIsIng4NiIsIiIsIjkwLjAuNDQzMC4yMTIiLFtdXQ..&dt=1621986427550&bpp=6&bdt=625&idt=6&shv=r20210517&cbv=%2Fr20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D82284f496cb3782b-2287795e9ba700be%3AT%3D1618835956%3ART%3D1618835956%3AS%3DALNI_MZ2_dtvGefjzJRDVXod-Ctlxk3rqw&prev_fmts=0x0%2C1200x280%2C740x280&nras=1&correlator=8694485724667&frm=20&pv=1&ga_vid=1856070119.1618835955&ga_sid=1621986427&ga_hid=359451276&ga_fc=0&u_tz=180&u_his=5&u_java=0&u_h=900&u_w=1600&u_ah=860&u_aw=1600&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=252&ady=2044&biw=1583&bih=700&scr_x=0&scr_y=0&eid=42530671%2C21065724&oid=3&pvsid=1636243407794476&pem=316&ref=https%3A%2F%2Fgoogleads.g.doubleclick.net%2F&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1600%2C0%2C1600%2C860%2C1600%2C700&vis=1&rsz=%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=4&uci=a!4&btvi=2&fsb=1&xpc=h5DpAJ3uma&p=https%3A//ergasiakanea.eu&dtd=15

Δείτε την προκήρυξη εδώ

ΑΣΕΠ – 5Κ/2021 – 83 άτομα Τακτικού Προσωπικού σε Φορείς

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πρόσληψη 83 ατόμων, ως ακολούθως:

62 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

14 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

7 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/06/2021-24/06/2021

Προκήρυξη

ΑΣΕΠ – 6Κ/2021 – 115 άτομα Τακτικού Προσωπικού σε Οργανικές Μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πρόσληψη 115 ατόμων, σε Οργανικές Μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/06/2021-30/06/2021

Προκήρυξη

ΑΣΕΠ – 7Κ/2021 – 144 άτομα Τακτικού Προσωπικού

Εκδόθηκε η προκήρυξη 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α’ Βαθμού.

Η προκήρυξη

ΑΣΕΠ – 4Ε/2021 – 27 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού σε δύο Ερευνητικούς Φορείς

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προκηρύσσει 27 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού, ως ακολούθως:

11 θέσεις για την κάλυψη αναγκών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

16 θέσεις για την κάλυψη αναγκών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 28/06/2021-13/07/2021

Προκήρυξη

ΑΣΕΠ – 4Κ/2021  –  76 άτομα Τακτικό Προσωπικό σε Φορείς του Δημοσίου

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει την πρόσληψη 76 ατόμων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

32 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

23 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

21 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκήρυξη

ΑΣΕΠ – 3K/2021 – 50 άτομα Τακτικό Προσωπικό στο Υπουργείο Εξωτερικών

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει την πρόσληψη 50 ατόμων Τακτικού Προσωπικού, ως ακολούθως:

32 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
9 άτομα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
9 άτομα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Προκήρυξη