Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 39 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/05/2021-02/06/2021

39 άτομα στο Δήμο Θεσσαλονίκης