Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαικής  Επιτροπής  κα. Elisa Ferreira  μιλά  για την κατασκευή  της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στον  Δήμο Μαραθώνα

Για την έγκριση από την Ευρωπαική  Επιτροπή  της χρηματοδότησης ύψους €84 εκατομμυρίων  από το Ταμείο Συνοχής,  μίλησε η  Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κα. Elisa Ferreira σε δηλώσεις της  στην επίσημη σελίδα της Ευρωπαικής Επιτροπής, αναφέρομενη με τα καλύτερα λόγια στο έργο που θα αναβαθμίσει τον τόπο μας.

Στο δελτίο τύπου  της  σελίδας της Ευρωπαικής Επιτροπής  (το οποίο παραθέτουμε στο παρακάτω link link https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/05/05-04-2021-eu-cohesion-policy-eur84-million-for-urban-wastewater-treatment-plant-in-marathon-greece)) γίνεται εκτενής αναφορά στο μεγαλόπνοο έργο που έχει πλέον μπει σε τροχιά υλοποίησης και στα πολλαπλά οφέλη του:

“Πολιτική Συνοχής της ΕΕ: €84 εκατ. για Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στον Μαραθώνα, Ελλάδος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επένδυση της τάξης των €84 εκατ. από το Ταμείο Συνοχής για την κατασκευή μονάδας συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων στον Δήμο Μαραθώνος στην Περιφέρεια της Αττικής.

Αυτό το νέο σύστημα θα αναβαθμίσει τη δημόσια υγεία, μέσω της απόρριψης ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων λυμάτων.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων  κα.  Elisa Ferreira δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που ενέκρινα αυτό το έργο μιας και θα προσφέρει οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον, ομοίως στους ντόπιους και τους τουρίστες. Αυτό το έργο είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα της υποστήριξης που παρέχει η ΕΕ σε έργα υποδομής, συμβάλλοντας στη συμμόρφωση του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ, παράλληλα πληρώντας τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.»

Περίπου 188 χλμ. σωλήνες αποχέτευσης θα τοποθετηθούν στους οικισμούς της Νέας Μάκρης και του Μαραθώνα. Η διαχείριση υδατικών λυμάτων του Μαραθώνα θα έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ισοδύναμου πληθυσμού 110,000 πολιτών. Επίσης, θα κατασκευαστούν υποδομές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου της μονάδας.

Η παραγόμενη λάσπη θα αντιμετωπίζεται ως πολύτιμος πόρος και θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαερίου. Επομένως, το έργο θα συμβάλει επίσης στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου.”

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος κ. Στέργιος Τσίρκας  απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή για την έγκριση της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου  στην κα. Ferreira.