Την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 και ώρα 10.00 π.μ., ο κ. Μπούφης Κωνσταντίνος  του Δημητρίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 8868/20-5-2021 πρόσκλησης του Δημάρχου κ. Στέργιου Τσίρκα, ορίστηκε ως επιλαχών αναπληρωματικός δημοτικός σύμβουλος, με τον συνδυασμό «ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 613/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ο κ. Μπούφης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, έδωσε τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4555/ 2018 όρκο, που έχει ως εξής:

«Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».