Ο Δήμος Γαλατσίου σας ενημερώνει ότι βάσει του σχετικού εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής με Α.Π.: 403398/21-05-2021, οι λαϊκές αγορές του Δήμου, από τις 21-5-2021 έως 21-6-2021 θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως παράλληλες αγορές με τον ακόλουθο τρόπο:

1.            Λαϊκή αγορά ημέρας Τρίτης, οδοί παράλληλης λειτουργίας Ελ. Βενιζέλου και Καραΐσκάκη

2.            Λαϊκή αγορά ημέρας Πέμπτης, οδοί παράλληλης λειτουργίας Κουντουριώτου και Πλάτωνος