Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου ενημερώνει ότι οι εγγραφές και οι επανεγγραφές στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου για το έτος 2021-2022 ξεκινούν τη Δευτέρα 24-5-2021 και λήγουν την Παρασκευή 11-6-2021.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω της ειδικής εφαρμογής PRESCHOOL WEB στο σύνδεσμο https://polmoschatotavros.intellisoft.gr η οποία θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στα πλαίσια των μέτρων περιορισμού της διασποράς του νέου κορονοϊού, αλλά και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών μας.

Όλα τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά, ο κανονισμός λειτουργίας και αποδοχής αυτού, κατευθυντήριες οδηγίες καθώς και ο οδηγός υποβολής της αίτησης θα είναι ορατά στους πολίτες από τη στιγμή που θα εισέλθουν στην εν λόγω πλατφόρμα και ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα βρουν εκεί.

Υποχρεωτικό είναι να συμπληρωθούν τα στοιχεία και των δύο γονέων για τις πλήρεις οικογένειες και του ενός για τις μονογονεϊκές. Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα είναι δυνατό να αξιολογηθούν.

Στα τμήματα των  Βρεφονηπιακών Σταθμών μπορούν να κάνουν αίτηση οι γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν γεννηθεί από 1/1/2018 έως και 1/1/2021.

Οι αιτήσεις των εγγραφών μοριοδοτούνται και κατατάσσονται σε φθίνουσα κλίμακα, διαδικασία η οποία είναι εμφανής στους αιτηθέντες. Τα αποτελέσματα και η εγγραφή των παιδιών ανά σταθμό θα ανακοινωθούν μετά την παραγωγή των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Επισημαίνεται ότι είναι σημαντικό να υποβληθεί αίτηση για τις δομές μας και μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, όταν αυτά ανακοινωθούν από τον φορέα υλοποίησης (ΕΕΤΑΑ), προκειμένου να εξασφαλιστεί θέση στο σταθμό επιλογής απολύτως δωρεάν.

ΔΟΠΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

      (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο)

Ονοματεπώνυμο     
  Ημερομηνία γέννησης     
  Συμπληρώνεται μετά από προληπτική ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει ιστορικό και φυσική εξέταση και σημειώνονται τα πορίσματα της εξέτασης που αφορούν τον Σταθμό  Σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασης υγείας του παιδιού επικαιροποιείται με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων.  
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Σημειώνονται με σκοπό τη στήριξη του παιδιού στο Σταθμό και με τελική απόφαση του/της ιατρού, ύστερα από συνεννόηση με γονέα/κηδεμόνα. Δεν πρέπει να παραληφθούν πληροφορίες που η απουσία τους μπορεί να εκθέσει το παιδί σε κίνδυνο.(π.χ. χρόνια/λοιμώδη νοσήματα, αλλεργικές εκδηλώσεις σε φάρμακα/τροφές, έλλειψη G6PD, επεισόδια σπασμών, συμπτώματα στην άσκηση, Νοσηλείες/ Χειρουργικές Επεμβάσεις/Χρόνια Φαρμακευτική Αγωγή, διαταραχές Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης/Ομιλίας, συμπεριφοράς κ.α.)
       
Εμβολιασμοί (Συμπληρώνεται ο αριθμός δόσεων έως την ημέρα εξέτασης)
DTaP: IPV: Hib: HepB: PCV: MenC:MMR: VAR: HepA:Δοκιμασία Mantoux: Ημ/νία: Αποτέλεσμα: BCG: (Μόνο για τις ομάδες πληθυσμού που απαιτείται από το πρόγραμμα εμβολιασμών)
Rota: Influenza: MenB:
Παρατηρήσεις/ εκκρεμότητες εμβολιασμού 
OΤTο παιδί μπορεί να φιλοξενηθεί στον παιδικό σταθμό  ΝΑΙ…..      ΟΧΙ….

         Ημερομηνία …. / …. / 202….

Ο ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

    (υπογραφή- σφραγίδα)

*Για τα εμβόλια απαιτείται φωτοτυπία της σελίδας Βιβλιαρίου Υγείας.

========================

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1.Κάτοικος Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου20 μόρια
2.Παιδί εγγεγραμμένο στις Δομές την σχολική χρονιά 2020-202180 μόρια
3.Αίτηση επανεγγραφής αδελφού/ης σε Δομή του ΝΠΔΔ 30 μόρια

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

1.Άγαμη μητέρα ή πατέρας25 μόρια
2.Ειδικές οικογενειακές καταστάσεις (διαζευγμένοι γονείς, γονέας που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, γονέας φοιτητής ή μαθητής)20 μόρια
3.Γονείς σε χηρεία50 μόρια
4.Ανάδοχη οικογένεια30 μόρια
5.Άτομο στην οικογένεια με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% (πατέρας, μητέρα, τέκνο)30 μόρια
6.Για κάθε τέκνο στην οικογένεια5 μόρια

Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Για εισοδήματα)

1.0.000,00€ – 20.000,00€30 μόρια
2.20.001,00€ – 40.000,00€20 μόρια
3.40.001,00€ – 50.000,00€5 μόρια
4.50.001,00€ και πάνω0 μόρια

Δ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

1.Εργαζόμενες μητέρες με πλήρη απασχόληση30 μόρια
2.Εργαζόμενες μητέρες με μερική απασχόληση ή εποχική εργασία ή αυτοαπασχολούμενη20 μόρια
3.Άνεργη μητέρα5 μόρια
4.Εργαζόμενος πατέρας10 μόρια
5.Άνεργος πατέρας5 μόρια
6.Άνεργοι και οι δύο γονείς20 μόρια

*Για κάθε επιμέρους κριτήριο θα πρέπει να προσκομίζεται το ανάλογο αποδεικτικό έγγραφο.

Σημείωση: Μηνιαία οικονομική εισφορά:

  • Για ετήσιο οικονομικό εισόδημα έως 20.000,00 € : 50 €
  • Για ετήσιο οικονομικό εισόδημα έως 30.000,00 € : 70 €
  • Για ετήσιο οικονομικό εισόδημα έως 40.000,00 € : 90 €
  • Για ετήσιο οικονομικό εισόδημα έως 50.000,00 € : 150€
  • Για ετήσιο οικονομικό εισόδημα άνω των 50.000,01 : 200€

Η συμμετοχή θα καταβάλλεται για όλο το σχολικό έτος ανεξάρτητα από τις πιθανές απουσίες των νηπίων (οποιασδήποτε αιτιολογίας).

O μήνας Ιούλιος θα καταβάλλεται κατά το ήμισυ τους μήνες Νοέμβριο και Απρίλιο.

Σε περίπτωση ύπαρξης ωφελούμενης μητέρας της οποίας φιλοξενούνται δύο παιδιά και άνω (αδέλφια) χορηγείται έκπτωση 20% στο δεύτερο παιδί.

Τα κοινωνικά περιστατικά με αποδεικτικά έγγραφα ή έγγραφο της κοινωνικής υπηρεσίας θα απαλλάσσονται από την οικονομική συμμετοχή καθώς και οι γονείς που έχουν εγγράψει τρία παιδιά (αδέλφια) θα απαλλάσσονται από την οικονομική συμμετοχή για το τρίτο παιδί.

Στις περιπτώσεις που κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς ένας από τους γονείς πάψει να εργάζεται καθώς και στους πολύτεκνους γονείς θα χορηγείται έκπτωση ποσοστού 30% και στους τρίτεκνους 20%.

Σε παράλληλες περιπτώσεις ισχύει η έκπτωση με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνυπολογιστούν αθροιστικά.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους παιδικούς σταθμούς και στην ιστοσελίδα του         Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου www.dimosmoschatou-tavrou.gr

Τα παιδιά των επανεγγραφών θα ξεκινήσουν έως 8/9/2021, ενώ οι νέες επιλογές έως  17/9/2021.