Πρόσληψη προσωπικού είκοσι ενός (21) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καισαριανής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά, με αποκλειστικό τρόπο κατάθεσης, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΊΑ στην είσοδο του Δημαρχιακού Καταστήματος στην ακόλουθη διεύθυνση: Βρυουλων 125 και Φιλαδέλφειας .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 18/05/2021 έως και 20/05/2021 και μέχρι 1.30μ.μ.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ