Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Προκήρυξη