Ο Δήμος Σκιάθου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ΥΕ Πυροφυλάκων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας 2021.

10 Πυροφύλακες στο Δήμο Σκιάθου

Καταληκτική Ημερομηνία:
Δευτέρα, Μάιος 17, 2021